nazaj

 

 

 

 

 

 

 

 

TEHNOLOGIJA ČEBELARJENJA V VELIKO-PROSTORSKEM LISTOVNEM PANJU

[ Uvod | Konstrukcija panja | Tehnologija čebelarjenja |

konec strani

UVOD

Ena matica-carnica v idealnih pogojih (teoretično) lahko vzgoji družino z 75 000 čebelami in troti.Trotov je lahko do 1000. Ker takih pogojev v naravi nikoli ni lahko mirno rečem, da šteje čebelja družina kranjske sivke največ 70 000 čebel in trotov.Resnici na ljubo naj povem, da tudi to število družina doseže le v odličnih pogojih. Koliko jajčec dnevno matica zaleže je odvisno od naslednjih pogojev:

•  matice

•  števila zdravih čebel

•  količine in razporeditve hrane v panju

•  najvišje dnevne temperature

•  dolžine dneva

•  dotoka cvetnega prahu in medičine

Predpogoj je seveda dobra matica. To pomeni, da je matica odbrana in selekcionirana iz lastnega vzrejališča ali kupljena pri vzrejevalcih. Najboljše so matice v drugem letu starosti, zato ni priporočljiva menjava matic vsako leto. Sploh pa ni priporočljiva menjava matic kar na pamet in edinim merilom – starost. Število čebel je zelo pomemben dejavnik, ki določa količino zaleženih jajčk. Pomembna je seveda tudi struktura – starost čebel. Predvsem od števila dojilj je odvisno koliko zalege družina lahko vzgoji. Veliko število starih čebel je le navidezna moč družine, ki ni sposobna vzgojiti kvalitetnih mladih čebel. Brez zadostnih zalog hrane in cvetnega prahu čebele nehajo hraniti matico in ta zmanjša zaleganje. Seveda je pomembno tudi kvaliteta in razporeditev hrane. Že Anton Janša je v svoji knjigi zapisal, da panj , ki je trpel lakoto ne bo nikoli več obilno prinašal med, dokler bo v panju ostala ista matica! Zelo pomemben dejavnik pri zaleganju matice pa je najvišja dnevna temperatura v okolici čebelnjaka. Vsak čebelar je lahko opazil, da v hladnih dneh matica zelo zmanjša zaleganje ali ga povsem prekine. Seveda je pomembna tudi temperatura v panju, ki pa je neposredno povezana z zunanjo. Neposredno pa je seveda povezana tudi dolžina dneva. Kakor se dan daljša se povečuje intenzivnost zaleganja matice in obratno.

Ne nazadnje pa je pomemben tudi dotok medičine in cvetnega prahu v panj. Zgodaj pomladi je bolj pomemben dotok cvetnega prahu, ker imajo družine še zadostne količine zimske zaloge.

Prava kranjska sivka

Najboljši donos medu dosežejo čebele pri gostoti 500 čebel na 1 l prostornine.To je tudi gostota, ko čebele začnejo razmišljati o rojenju. Če je gostota čebel pod 400 na liter, pa ne pričakujmo kaj prida medu. Če hočem imeti v družini 70 000 čebel je jasno, da čebelja družina na vrhuncu rabi 140 l prostornine. Če temu dodam še nekaj satja ugotovim, da za čebeljo družino z eno matico rabim 150 literski panj. Prve preizkuse sem delal tudi z 200 literskim panjem, vendar je praksa potrdila teorijo, da povsem zadostuje 150 litrov ali 28 satov AŽ mere. V takem panju pa je prostora za več kot 60 kg medu.

 

PRIMERJAVE RAZLIČNIH IZVEDB LISTOVNIH PANJEV

VRSTA PANJA
PROSTORNINA
ŠTEVILO ČEBEL
AŽ 9 SATAR
90
45.000
AŽ 10 SATAR
100
50.000
AŽ-K 11+3 SATAR
150
75.000
3 ETAŽNI 9 SATAR
135
67.000
3 ETAŽNI 10 SATAR
150
75.000

Matica mora vsak dan obhoditi ves panj če hoče vzdrževati pravo socialno življenje v panju. Če matica zaradi kakršnega koli vzroka to ne more opraviti , se v družini poruši naravni ritem. Če čebele ne zaznajo feromonov matice, se takoj odločijo za rojenje. Da bi rešil ta problem sem iz panja odstranil matično mrežo. Kasneje se je pokazalo, da ima odstranitev mreže tudi druge pozitivne učinke. Struktura čebel, glede na starost, se bolj porazdeli po celem panju, hitreje in bolj nemoteno poteka prevzem medičine in skladiščenje le te.

Tako sem prišel do ugotovitve, kako je Anton Žnideršič, verjetno nehote, rešil problem prisotnosti matice v celem panju. Z zamudnim prestavljanjem pokrite zalege v medišče ni samo pripravljal prostor v plodišču za zalego, ampak je s pokrito zalego prenašal v medišče tudi feromone matice.

Tudi troti imajo pomembno socialno vlogo v družini. Pomanjkanje povzroči nemir v družini, pospešeno graditev trotovskega satja in zaleganje trotov, to jemlje čebelam energijo, kar ni zaželjeno in zmanjšuje prinos medu. Troti tudi ogrevajo panj in grejejo zalego. Vsekakor ni pametno izrezovanje trotovine in drugih načinov uničevanja trotov. 

začetek strani

KONSTRUKCIJA PANJA

Pri konstrukciji sem najprej upošteval, da bo panj čim bolj ustrezal potrebam čebel, nato pa prilagojenost na mere AŽ sistema, ki je pri nas najbolj razširjen.

Tako je panj po zunanjosti povsem podoben ostalim listovnim panjem. Notranjost pa je povsem spremenjena. Najpomembnejše je, da nima matične rešetke. Razpored satov je naslednji: 22 satov je nameščeno vzdolžno v dveh nadstropjih, 6 pa za njimi prečno. Ker ni matične rešetke, so spodnji sati toliko dvignjeni, da je do zgornjih le 8 mm, kolikor je debelina nosilnih palic.Na podnici tako ostane več prostora za vstavljanje pogače, lahko pa tudi za smukalnik cvetnega prahu. Okvir z razstojišči je eden, prirejen pa je tako, da vanj lahko vstavim dva pitalnika. Pitalnik ima kontroliran odvzem hrane in volumen 7 litrov. Za okvirom sta nameščena nosilca za dva krat po tri sate, ki se namestijo prečno z uporabo distančnikov. Nazadnje pa je še okvir z mrežico, ki zapre panj. Zapiralna brada panja je le preprost okvir z mrežico. Kadar čebele zaprem tega sploh ne opazijo, ker je svetloba povsem enaka, kakor tudi dotok zraka. Posebno dobro je to med prevozom, odpiranje panjev pa je mnogo manj stresno za čebele in čebelarja.  

Brada panja

Pitalnik

začetek strani

TEHNOLOGIJA ČEBELARJENJA

Za boljše razumevanje bom začel po končani poletni paši. Sredi julija ,najkasneje pa konec julija, je končano intenzivno pašno obdobje. Prične se avgustovsko pomankanje in vročina.

Naši cilji v pozno poletnem obdobju:

Podaljšati zaleganje matice

Zagotoviti stalen dotok hrane

Tretiranje proti varoi

Zagotoviti vodo in cvetni prah

Za delo izkoristiti stare čebele

Paziti, da ne povzročimo ropa

Pustiti čebelam, da same uredijo gnezdo za zimo

Kako vse to lahko na enostaven način dosežemo?

Po končani paši iztočim med, vendar najkasneje 20 julija. Istočasno ugotovim stanje družine. Panji so polni čebel, ki po večini ne bodo imele več kaj delati. V panj vstavim pločevinasto ploščo 0,5 mm, tako da panj razdelim na dva dela. V zgornjo etažo zložim vso pokrito zalego s čebelami, ki so na satju in matico. V spodnji etaži ostane mlada zalega in dodam mlado matico. Preizkusil sem tudi način, da stara matica ostane v spodnji etaži in dodal mlado matico v zgornjo etažo. Nisem opazil nikakršne razlike pri kasnejšem razvoju obeh družin. V dveh dneh se tudi izletne čebele vrnejo v spodnjo etažo. Ker je spodnja družina brez pokrite zalege je to tudi primeren čas za tretiranje proti varoi. Ko se tudi v zgornji družini poležejo vse čebele, nove pokrite zalege pa še ni, je čas, da tretiram proti varoi še zgornjo družino.

V bližini čebelnjaka (100 m) namestim posode za krmljenje. Sladkorna raztopina je 15%. Lahko so tudi 50 l sodi na kapilarni odvzem. Do konca avgusta, najkasneje do polovice septembra so čebele nakrmljene, odvisno kdaj je zadnje točenje medu. Na vsako družino porabim 15 kg sladkorja, zadnja leta uporabljam sirup. Na tak način ne dobijo vse družine enako količino zimske zaloge, pač pa toliko kot jo rabijo. Lahko tudi premalo in propadejo, kar je dobra selekcija. To je vsekakor najboljši način krmljenja , tako za čebele kot čebelarja. Čebele imajo v brezpašnem obdobju lepo »pašo« čebelar pa malo dela. Čebele so zaposlene, matica lepo zalega, dobijo zadosti vode, pa tudi cvetni prah pridno nosijo.

Če to nikakor ni mogoče, lahko odvzamem prečne sate in namesto njih vstavim pitalnike. Ko so družine nakrmljene odvzamem pitalnike in namestim prečne sate. Vsaj prvi mora biti poln hrane! Panjev ne odpiram, ker za to ni nobene potrebe, lahko pa povzroči rop. Do ropa največkrat pride, ker čebele nimajo kaj delat in samo »stikujejo« naokrog. V tem obdobju je nagon po ohranitvi najmočnejši in tako zelo hitro pride do ropanja. Kaj storiti če se rop pojavi? Veliko je« receptov«, vendar nobeden kaj dosti ne pomaga. Najprej je treba ugotoviti vzrok in nato ukrepati. Panj ki je napaden nemudoma zapremo in odstranimo iz njega vse kar je še ostalo in odnesemo na osamljeno lokacijo. Panj ne premikamo! Takoj ga ponovno odpremo in ko roparice vidijo da je prazen se zelo hitro (v nekaj urah) umirijo. Panj mora ostati vseskozi odprt, sicer je spet zanimiv za roparice!

To je do spomladi vse delo, enkrat konec decembra ali januarja jih še zapažim s penasto gumo. Ob tej priliki jih tretiram proti varoi.

Krmljenje z dvema pitalnikoma

Krmljenje ob čebelnjaku

 

Zima je za čebele čas mirovanja. Če smo čebelam zagotovili vsaj 15 kg hrane in pustili, da so jo predelale in razporedile po lastni presoji, nas nima kaj skrbeti kako bodo prezimile.

Mraz čebelam ne škodi, pač pa vlaga. Zagotoviti moramo zadosten dotok svežega zraka in odvod vlage, to je izdihanega zraka,sicer se kondenzira na hladnih delih panja. Temperatura ob gruči je enaka zunanji temperaturi. Aktivnost čebel je omejena na notranjost gruče. Poraba hrane je minimalna.

Za čebele se pomlad začne, ko matica zaleže prva jajčka. Predvsem od temperature zavisi kdaj je to. To so za čebele najtežji časi. Poveča se poraba hrane, zato je zelo velika nevarnost, da družina propade ker je otežen dostop do hrane. Čebele ne bodo zapustile zalege, tudi za ceno propada. Dostop do hrane čebelam zelo olajša prečni sat,ki je poln hrane, saj je čebelam vedno dosegljiv. V tem obdobju ena čebela lahko vzgoji 0.8 nove čebele, v poletnem času pa 4. Iz tega lahko vidimo, da so to res težki časi za čebele.V tem obdobju čebelar tudi nima kaj pomagat čebelam. Najbolj jim koristi,če jih pusti pri miru.

Ko nastopi prava pomlad, pa čebele že potrebujejo čebelarja. Čebele začnejo ogrevat celoten prostor in zato je sedaj še kako potrebna dobra izolacija. Ni treba posebej poudarjati koliko energije čebele porabijo, da ogrejejo panj, če čebelar po nepotrebnem-zaradi radovednosti odpira panj. V veliki prednosti so čebele, kjer v enem panju prezimujeta dve družini. To je obdobje, ko čebele rabijo predvsem cvetni prah in vodo.

Ko se pomladi začnejo izletni dnevi v neposredni bližini čebelnjaka namestim kapilarni napajalnik v katerem je sladkorna raztopina. V kartonasto škatlo pa namestim sojino moko. Pri meni čebele kažejo veliko večje zanimanje za »cvetni prah« kot medičino, ker je v naravi pomanjkanje cvetočih rastlin, imajo pa še zadostno zalogo hrane. Sladkorna rztopina jim je bolj zanimiva zaradi potrebe po vodi. V raztopino dodam: jod, farmatan in Nutril-Se. Vse to zavira razvoj noseme in stimulativno deluje na razvoj zalege.

Ko zacvetijo češnje je panj poln čebel. Vsaka družina ima okrog 30 000 čebel. Takrat je čas za edini poseg v panj. Odstranim pločevinasto pregrado in odvzamem eno matico in naredim iz treh satov zalege in čebel rezervno družino. Lahko pa seveda odvzamem samo pločevino in družini se sami združita. Ostane ena matica vedno tista, ki je za čebele boljša – one že vedo. Ob tej priliki tudi dodam satnice v delo. S tem posegom v panj dosežem, da je v panju do 60 000 čebel. Ko se poleže vsa zalega je v panju 70 000 čebel in družina pripravljena za pašo. Rojenje se zelo redko pojavlja in si s tem ne delam problemov. Če pa naletim na družino, ki se je odločila rojiti ji poberem vso zalego in naredim narejence, ki jih ne odnesem drugam. Pašne čebele se vrnejo in taka družina ponavadi prinese še več medu. To je tudi prilika za odbiro matic. Izločim vse tiste, ki ne ustrezajo zahtevam. Predvsem pa je treba poskrbeti, da bo ob pravem času na razpolago dovolj mladih matic.

Končno nastopi čas, ko ima čebelar razlog za zadovoljstvo. Ob lepem vremenu bodo čebele napolnile satje z medom. Zelo priporočljivo je, da imamo en panj na tehtnici, kajti le tako zanesljivo lahko kontroliramo dnevne donose. Še bolj pomembno pa je da lahko ugotovimo kdaj bo paše konec. Ni dobro čakati do zadnjega dne. Točenje je mnogo prijetnejše in enostavno, če čebele še prinašajo medičino. Pa tudi za čebele je manj stresno. Če točimo v brez pašnem obdobju in še pri visokih temperaturah, je to že lahko vzrok za začetek ropa. Tega si prav gotovo ne želimo zaradi par kilogramov medu.

Naj vas ne skrbi, da bo pri točenju pomešana zalega in med. Čebele imajo rade red in vse na svojem mestu. Med shranijo vedno nad zalego, ali v zadnje prečne sate. Če je zalega tudi v zgornji etaži, to pomeni, da je bila paša preslaba in so čebele nabrale komaj za svoje potrebe. Zapomnimo si: točimo lahko le višek medu, pa še tega nadomestimo s sladkorjem.

Plemenilna postaja pod Zelenico

 

ZAKLUČEK

Predvsem je treba paziti, da pravočasno končamo sezono. S čakanjem na čudež v poznem poletju je lahko usodno.

Pravočasno si moramo vzgojiti zadostno število matic, ali jih dobiti od vzrejevalcev.

Ne pustimo čebele, da jim manjka vode in hrane, posebno v poletni vročini. Vodo rabijo tudi za hlajenje panjev.

Ničesar ne prepustimo naključju, zato si pripravimo načrt za vsako leto.

Držimo se tega načrta, le tako bo naše čebelarstvo uspešno.

začetek strani